Mēs vēlētos Jūs iepazīstināt ar mūsu augstās

          klases pakalpojumiem metroloģijas jomā.Piedāvājam 

          Jums plašu servisu, kas dod lielas priekšrocības

          ilgtermiņa rentabilitātē.

 
(c) SIA Termes 2012.   Created by A.Antipovs.