Latvian legislation

Likums "Par mērījumu vienotību" (21.07.2006.) ar grozījumiem >>>

Likums "Par atbilstības novērtēšanu" (01.05.2004.) ar grozījumiem >>>

Ministry regulations
  • 09.01.2007. MK noteikumi Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu", ar grozījumiem  >>>
  • 07.03.2006. MK noteikumi Nr.180 "Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi", ar grozījumiem >>>
  • 28.06.2005. MK noteikumi Nr.455 "Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība", ar grozījumiem  >>>
  • 22.08.2006. MK noteikumi Nr.664 "Noteikumi par metroloģiskjām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem" >>>
  • 22.08.2006. MK noteikumi Nr.667 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām siltumenerģijas skaitītājiem" >>>
  • 22.08.2006. MK noteikumi Nr.673 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem", ar grozījumiem  >>>
  • 22.08.2006. MK noteikumi Nr.674 "Noteikumi par metroloīskajām prasībām automātiskajiem svariem" >>>
  • 25.08.2008. MK noteikumi Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu" >>>  
  • 05.12.2006. MK noteikumi Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm" >>>
  • 19.12.2006.g. MK noteikumu Nr.1016 "Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu" >>>

Informācīju par šiem un citiem noteikumiem jus varāt atrāst saitē: www.likumi.lv

 
(c) SIA Termes 2012.   Created by A.Antipovs.